Zendingsgeld voor onze sponsorkinderen, deelt u mee ?