Nieuwsbrief 4

Herfstvakantie 

Gisteravond hebben we de eerste periode van het nieuwe schooljaar afgesloten met de themaviering over Gi-ga-groen. Prachtig hoe we mochten zingen tot eer van onze Vader over zijn wonderlijke en prachtige schepping. 

In deze eerste periode zijn we druk bezig geweest om uw kind(eren) te leren kennen en een vertrouwensband op te bouwen. Een periode waarin leerlingen weer moesten wennen aan elkaar, maar waar ook alweer mooie vriendschappen zijn ontstaan. Een periode waarin al veel geleerd, veel ontdekt en veel gespeeld is. 

De vorige nieuwsbrief is pas kort geleden verschenen, daarom vandaag weer een korte nieuwsbrief omdat enkele uitnodigingen van onze partners niet langer konden wachten. 

De maandag en dinsdag na de herfstvakantie starten we met een Teammeerdaagse. In de vorige nieuwsbrief heeft u daar meer over kunnen lezen. Vanaf woensdag 2 november (Dankdag voor Gewas, Visserij en Arbeid) hopen we alle leerlingen weer in gezondheid te mogen verwelkomen. Namens het hele team van De Regenboog wens ik u een goede herfstvakantie toe en ook veel gezondheid. 

  

Sectorplan Covid19: huidige fase: 1 donkergroen 

Hieronder de maatregelen in fase 1/donkergroen, waarin we ons nu bevinden: 

 • De basismaatregelen: handen regelmatig wassen met water en zeep, hoesten/niezen in de elleboog, blijf thuis bij klachten die passen bij Covid19 en doe een (zelf)test, zorg voor voldoende frisse lucht (ventileren en luchten), haal tijdig een vaccin, booster- of herhaalprik; 

 • Aanvullende maatregelen: met ouders van leerlingen in een risicogroep worden aanvullende afspraken gemaakt op initiatief van de ouders; 

 • Ventilatie: beide locaties hebben mechanische ventilatie (afzuiging), verse lucht wordt aangezogen door open ramen en deuren, in elke ruimte staat een CO2-meter, zodra deze meter een te hoge waarde aangeeft, worden er maatregelen genomen (luchten), voor en na de lesdag en tijdens de pauzes worden alle lokalen gelucht door het openzetten van ramen en deuren; 

 • Besmetting: bij een besmetting blijft de leerling/medewerker thuis (in isolatie) voor maximaal 10 dagen, geteld vanaf de datum dat de klachten begonnen. Eerder uit isolatie is mogelijk als het minimaal 5 dagen geleden is dat de klachten (koorts, hoesten, keelpijn en neusverkouden) begonnen én er 24 uur geen klachten meer zijn. 

Mocht u graag zelftesten voor uw kinderen willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven bij onze administratie via administratie.rbg@cordeoscholen.nl, wij zorgen dan dat uw kind enkele zelftesten mee naar huis krijgt. 

 

ABC Schothorst 

Sinds ruim een jaar maakt De Regenboog deel uit van ABC Schothorst. Ik heb dat eerst willen ontdekken en uitzoeken of dit een toevoeging kan zijn voor onze ouders en leerlingen en of wij van toegevoegde waarde kunnen zijn voor ABC Schothorst. In Amersfoort zijn 15 ABC’s actief, waarin onderwijs, kinderopvang en welzijn samenwerken. Zij bieden activiteiten aan, waarbij de ontwikkeling van de kinderen en jongeren centraal staat. De afkorting ABC betekent: Amersfoortse Brede Combinatie. Omdat wij geen wijkschool zijn, maar een school voor de hele stad, is het wat ingewikkeld om het aanbod van ABC Schothorst te vertalen naar alle ouders van onze school. Verder is ABC geen christelijke club, wat inhoudt dat we als school niet alle activiteiten ondersteunen en promoten. Er blijven echter genoeg activiteiten over om dankbaar gebruik van te maken om het welzijn van onze leerlingen te bevorderen. Neemt u gerust eens een kijkje op de site: abc-amersfoort.nl en kies vervolgens uw eigen wijk.  

De eerste activiteit die ik graag onder uw aandacht breng is ‘Like en Cancel’. Dit is een interactief webinar over hoe je kind het leuk houdt op sociale media en specifiek bestemd voor ouders van leerlingen in leerjaar 6, 7 en 8. Maandag 14 november van 20.00 – 21.15 uur. Inschrijven via de site van ABC Amersfoort. 

 

Informatieavond Timon Pleegzorg 

Zoals u wellicht weet, draag ik Timon een warm hart toe en vangen wij als gezin ook geregeld een pleegkind op. Afgelopen zomer werden we tijdens onze vakantie ook weer gebeld, omdat de nood hoog is. Vanaf augustus hebben we weer 2 pleegkinderen (4 en 2) in huis. De aanleiding is verdrietig en ook complex, maar wat is het mooi om deze kinderen een warm en welkom thuis te bieden, door liefde, aandacht en tijd te geven. Het is een intensieve en dynamische tijd, maar ook heel dankbaar werk om dit te mogen doen. Daarom graag uw aandacht voor de volgende uitnodiging van Timon:  

Biedt u ook een warm en welkom thuis? Timon helpt kwetsbare kinderen, jongeren en hun gezinnen. We zetten ons elke dag in om hen een warm en veilig thuis te bieden. Dit doen we geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Er zijn helaas nog veel kinderen op zoek naar een warm thuis. De vraag naar enthousiaste christelijke pleegouders die hun hart en huis willen openstellen groeit. Heeft u interesse in pleegzorg? Kom binnenkort vrijblijvend naar de informatie-avond bij u in de buurt op maandag 7 november 2022 in Kruispunt Vathorst, Terschellingkade 22. Vanaf 19.45 – 22.00 uur bent u van harte welkom. Tijdens deze interactieve informatieavond kunt u kennismaken met pleegzorg bij Timon. Aanmelden of meer informatie via: www.deeljethuis.nl 

 

Diversen 
Op 14 november staat er een speciale
informatieavond op het programma voor ouders en leerlingen van de leerjaren 7 en 8.
Er is wat verwarring ontstaan over het tijdstip (mijn schuld). Het juiste tijdstip is van 19.00 – 20.00 uur! 

Vorige maand bent u geïnformeerd over een extra studiemiddag die ingelast is op 8 februari a.s. Die dag zijn alle leerlingen vrij vanaf 12.00 uur. De reden is bijscholing op het gebied van de Kanjertraining. Voor meer informatie verwijs ik graag naar het bericht in de Persoonlijke Inbox van de schoolapp van 15 september jl.; 

Deze week is aan kinderen een ‘Kies je sport’-boekje meegegeven. Kennismaken, talenten ontdekken en ontwikkelen, dat is waar ‘Kies je sport’ voor staat. Voor een kleine vergoeding kunnen leerlingen kennismaken met allerlei sporten. 

 

Agenda 

 • 22 t/m 30 oktober: Herfstvakantie 

 • 31 oktober en 1 november: Studie-2-daagse (alle leerlingen vrij) 

 • 2 november: Dankdag (reguliere schooldag) 

 • 7 november RP: Gebedsgroep ouders 

 • 7 november RP: MR 

 • 14 november PW: Voorlichtingsavond leerjaar 7/8 VO Leren kiezen (19.00 – 20.00 uur) 

 • 17 november Voortgangsgesprekken groep 8A op PW en RP
  23 november Voortgangsgesprekken groep 8B op RP

 • 5 december: Sinterklaasfeest 

 • 6 december: Studiedag (alle leerlingen vrij) 

 • 12 december RP: Gebedsgroep ouders 

 • 13 december: Algemene Vergadering CorDeo (20.00 – 22.00 uur) 

 • 23 december: Kerstontbijt 

 • 24 december t/m 8 januari: Kerstvakantie

 • (RP = locatie Reinaartpad - PW = locatie Paladijnenweg) 

 

Tot slot 

Mocht u vragen hebben over deze nieuwsbrief of over andere zaken, dan bent u van harte welkom op onze school! Ik ben telefonisch bereikbaar op 033 - 47 67 883 of via de e-mail: klaaskoelewijn@cordeoscholen.nl. 

Cookie instellingen