Missie, visie en strategie

Missie (waarom zijn we hier?)

Wij bieden christelijk onderwijs van goede kwaliteit, dat is voor ons vanzelfsprekend! Wij dagen onze leerlingen uit om het optimale uit zichzelf te halen door eigentijds en uitdagend onderwijs aan te bieden dat aansluit bij de leerbehoefte en ontwikkelmogelijkheden van leerlingen. We bieden een pedagogisch veilig leerklimaat waarin we leerlingen stimuleren om zichzelf te zijn en te leren van de omgang met anderen. Leerlingen van De Regenboog:

- leren God kennen en weten wat het betekent om een kind van Hem te zijn;
- leren leren;
- tonen eigenaarschap;
- kunnen zelfstandig werken;
- reflecteren op het eigen handelen;
- zijn betrokken op elkaar, hebben oog voor de ander en de wereld om hen heen.

Visie (wat willen wij samen creëren?)

Wij geloven dat wij geliefd zijn door God. Hij heeft ons met een bedoeling geschapen, allemaal uniek! Wij geloven dat God een persoonlijke relatie wil aangaan met ieder van ons en een plan heeft met ons leven. God heeft ons als mensen aan elkaar gegeven, wij zijn verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld om ons heen.

Een school is een plek waar niet alleen kennis wordt overgedragen, maar een plek waar je samen met anderen mag ontdekken wie je bent en wat je kunt. Je doet veel kennis op én leert vaardigheden aan die je later helpen je plek in de maatschappij in te nemen. Wij zien het als onze opdracht Gods liefde voor te leven aan de kinderen, dat zij door ons heen mogen ontdekken wat een geweldige God wij hebben.

Strategie (hoe gaan we dat doen?)

Ons onderwijsaanbod is uitdagend en modern: ons onderwijs stimuleert kritisch en creatief denken, media-wijsheid, eigenaarschap, probleemoplossend vermogen en samenwerken. Het sluit aan bij wat onze kinderen in de toekomst nodig hebben om een plek in te kunnen nemen in de samenleving;

Een positieve benadering: als betrokken onderwijsprofessionals werken we vanuit een liefdevolle en kindgerichte aanpak. Dit vertaalt zich bijvoorbeeld in een positieve benadering, in kindgesprekken en in een feedback-cultuur;

Wij geven het goede voorbeeld: wij zijn de spiegels van Gods licht. In ons werken en leven zijn wij een voorbeeld voor de kinderen en voor elkaar. Ons christelijk onderwijs is bijbelgetrouw en zorgvuldig;

Wij leggen de lat hoog: in alles wat wij doen, zijn wij gericht op de ontwikkeling van onze leerlingen. Dat vraagt van ons voortdurend kritisch te zijn op ons eigen handelen. Wij gaan voor onze doelen en houden daarbij nauwkeurig de voortgang en de resultaten in de gaten.

Cookie instellingen