Luistergesprekken

Aan het begin van het schooljaar houden we luistergesprekken met alle ouders. Vanaf groep 5 mag de leerling ook mee komen naar het gesprek. In groep 5 en 6 is de keus aan de ouders of u uw kind meeneemt, in groep 7 en 8 verwachten we de leerling ook bij het gesprek. De avonden staan in het teken van luisteren naar ouders/verzorgers (en kind). Ouders/verzorgers vullen vooraf een vragenlijst in met vragen over de mooie en stimulerende kanten van hun kind, eventuele belemmeringen en andere zaken die van belang zijn om te weten. U vindt deze vragen onder de knop formulieren in de app. Over de antwoorden kan worden doorgevraagd in de gesprekken van 10 minuten. 
Cookie instellingen