Trakteren

Als een kind jarig is wordt dit ook in de klas gevierd. De leerling mag de kinderen in de klas trakteren en krijgt een kaart waarop de namen van de andere leerlingen staan. De leerling mag ook de eigen juf of meester trakteren.
De kleuters mogen ook naar de andere kleuterjuffen om te trakteren. Vanaf groep 3 trakteren de leerlingen in de eigen klas en hun eigen leerkracht.

Cookie instellingen