Trakteren

Als een kind jarig is wordt dit ook in de klas gevierd. De leerling mag de kinderen in de klas trakteren met een voorverpakte traktatie en krijgt een kaart waarop de namen van de andere leerlingen staan. De leerling mag ook de eigen juf of meester trakteren. De kleuters mogen ook de andere kleuterjuffen trakteren. Voor groep 3-8 is er geen gewoonte om de klassen rond te gaan om de andere leerkrachten te trakteren.