Onderwijs en kwaliteitsbeleid

Ons schoolplan is een document waarin we elke vier jaar het beleid beschrijven dat wij voeren om de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen en te bewaken. In ons schoolplan staat niet alleen ons onderwijskundige beleid beschreven, maar ook ons personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg komen aan bod. Dit schoolplan sluit aan bij de Strategische Koers 2019-2023 van de CorDeo Scholengroep onder het motto 'Leren in vertrouwen'. De thema's die leidend zijn voor de schoolontwikkeling zijn de christelijke identiteit, onderwijs van kwaliteit, onderweg naar inclusie, en de bevordering van de professionele cultuur.

Het leren van kinderen is niet vrijblijvend en dat zijn de ambities die in dit schoolplan zijn beschreven ook niet. We hebben gezamenlijk hoge verwachtingen van ons onderwijs en ons handelen. We steunen elkaar daarin en dagen elkaar ook uit waar dat nodig is. Elke dag weer wordt ons onderwijs vorm gegeven door onze medewerkers met passie en moreel besef. Wij werken continu aan de verbetering van ons onderwijs en de versterking van de professionele cultuur.

Voor verdere informatie over ons onderwijs en kwaliteit verwijzen wij u graag naar de website
www.scholenopdekaart.nl
Cookie instellingen