Gebedsgroep

De gebedsgroep is een groep ouders die in groepsverband bid voor de school.

Algemene gebedsgroep
De gebedsgroep komt één keer per maand op de maandagochtend bij elkaar en bidt voor schoolbrede zaken. Een van de leerkrachten schuift hier bij aan.

Voortdurend gebed
Daarnaast zijn er gebedsouders per groep. Deze gebedsouders komen bij elkaar en bidden en danken het hele schooljaar gericht voor de groep. Zij raken op deze manier goed bekend met de kinderen en het wel en wee in de klas. De bidders hebben hierover vertrouwelijk contact met de leerkracht.

Coördinator 
Om alle bidders te oudersteunen, is er een coördinator aangesteld. Deze ouder heeft ook de taak om twee keer per jaar een bijeenkomst te organiseren om de biddende ouders te informeren, toe te rusten en te bemoedigen.

Wilt u meer weten of meebidden? 
Neem contact op met de coördinator via gebedsgroep@gbsderegenboog.nl

 
Cookie instellingen