Vieringen

Er worden door het jaar heen verschillende vieringen gehouden waarbij ook de ouders welkom zijn. In de week voor de herfstvakantie houden we ’s avonds de themaviering in een kerkgebouw van 19.00 – 20.00 uur. Deze viering sluit aan bij ons jaarthema. Elk cluster heeft ook een clusterviering van 8.45 – 9.15 uur, hierbij zijn ouders ook van harte welkom, de data vindt u in de jaarkalender. 


In het voorjaar hebben we de Kerk-School-Gezin week waarbij we als hele school de Bijbelvertellingen over hetzelfde onderwerp houden. Ook in een aantal kerken wordt hierbij aangesloten, er is ook een Bijbelleesrooster voor thuis. In deze week hebben we een KSG-viering in een kerkgebouw van 19.00 – 20.00 uur. 

Cookie instellingen