Informatie nieuwe ouders

Een keuze voor het leven


Een schoolkeuze is een keuze voor het leven. Op de basisschool wordt immers de basis gelegd voor het leven in de maatschappij. Een basis die niet alleen bestaat uit kennis en vaardigheden, maar vooral ook uit vorming. Niets in het leven is neutraal. Op De Regenboog geven wij onderwijs vanuit de gereformeerde levensovertuiging. Jezus zegt ' Laat de kinderen tot Mij komen'. In dat verlengde ligt ons onderwijs. God wil ons in zijn liefde en genade aannemen door Jezus Christus. Dat is onze basis en dat is wat wij de kinderen voor hun hele verdere leven willen meegeven.  'Leren en leven in het Licht van God liefde" is dan ook onze passie en missie. Als dat iets is wat u ook zoekt voor uw kind(eren) dan bent u bij De Regenboog aan het juiste adres! 

Als ouder begint u vast al vroeg de zoektocht naar een goede basisschool voor uw kind. Binnen Amersfoort ontvangt u al een half jaar na de geboorte van uw kind een brief van de gemeente waarin wordt gewezen op het belang van een tijdige inschrijving. Er zijn veel redenen om onze school op te nemen in uw zoektocht naar de beste school voor uw kind. Zowel qua identiteit als qua onderwijs hebben we veel te bieden. Graag vertellen wij u daar meer over.  We hebben elk jaar in januari een informatieavond voor nieuwe ouders. Uiteraard kunt u ook gedurende de rest van het jaar contact opnemen voor een informatiegesprek en een rondleiding door de school.

 

Aanmelding en afweging
Bij elke aanmelding van een kind is het van belang om voordat de aanmelding definitief wordt af te wegen wat de onderwijsbehoefte van dit kind is en wat de mogelijkheden van De Regenboog zijn om het onderwijs daarop af te stemmen. In dat kader hebben alle basisscholen in het land een schoolondersteuningsprofiel (SOP) vastgesteld. In ons Schoolondersteuningsprofiel geeft De Regenboog aan welke ondersteuning de school kan bieden.
We wensen u veel wijsheid toe bij de schoolkeuze voor uw kind, want u weet: een keuze voor school is een keuze die vormend is voor het leven van uw kind.
Mocht u ons hierover iets willen vragen of wilt u voor een kennismakingsbezoek langskomen: wij zien een ontmoeting met u graag tegemoet!
Cookie instellingen