Projectweken

Jaarlijks zijn er zeven projectweken op onze school. Naast en deels in plaats van het gewone lesprogramma wordt er dan extra aandacht geschonken aan andere leergebieden. 

Projectweken 'Week van de Mediawijsheid'
Elk jaar is er na de herfstvakantie landelijk een week van de mediawijsheid. Wij geven in deze twee weken aandacht aan mediawijsheid door in de hele school lessen te geven uit het programma 'Nationaal Mediapaspoort'. 

 

KMT weken 

De twee weken voor de voorjaarsvakantie zijn de Kunst-Muziek-Techniekweken (KMT-weken). In een vierjaarlijkse cyclus komen steeds verschillende thema’s aan bod die we op deze drie gebieden uitwerken, bijvoorbeeld: ‘Recycle je mee?’ Of ‘Zo wonen wij!’ In deze weken zijn er excursies naar diverse musea waaronder het Rijksmuseum en wordt er schoolbreed extra aandacht gegeven aan muziek en techniek. De vrijdag voor de voorjaarsvakantie is er zo mogelijk een leuke afsluiting van het project. 

 

Projectweken: ‘Wonderlijk gemaakt’ 

Elk jaar is er landelijk de week van de Lentekriebels. Op onze school geven we in de week voorafgaand aan deze week en in de week zelf aandacht aan het onderwerp relaties en seksualiteit aan de hand van de methode ‘Wonderlijk gemaakt’. Meestal is dit begin maart. 

 

Kerk-School-Gezin week (KSG week) 

In april hebben we onze Kerk-School-Gezin week. Schoolbreed gaan de Bijbelverhalen dan over hetzelfde thema, voor thuis is er een Bijbelleesrooster en ook in een aantal kerken wordt in de zondag na afloop van de projectweek aandacht besteed aan dit thema. Op school sluiten we het project af met een viering in de avond waarbij ook de ouders welkom zijn. 

Cookie instellingen