Informatiepunt SWV De Eem

SamenWerkingsVerband De Eem heeft voor ouders een InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders ingericht. Bij dit Informatiepunt kunnen ouders terecht met alle vragen die zij hebben over Passend Onderwijs in deze regio.

Maakt u zich zorgen over de ontwikkeling van uw kind, dan kan daarin worden meegezocht naar een oplossing door:
- objectieve  informatie  te geven -  mee te denken - naar juiste personen of instanties te verwijzen

Het InformatiePunt Passend Onderwijs voor Ouders is telefonisch bereikbaar op 033 - 7601191
maandagmiddag van:          13.30 – 16.00 uur
donderdagochtend van:      09.00 - 12.00 uur

Verder kunnen ouders het Informatiepunt bereiken via mail: info@swvdeeem.nl

Cookie instellingen